วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เคยมั้ย??????

เวลาที่คุณส่องกระจกเห็นตัวคุณเองคุณอย่างไร?   เคยมั้ยที่คุณอยากเอาหน้าตาของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเอง เอาบุคคลิกของคนอื่นมาใช้ อยากแต่งตัวเหมือนคนอื่น แต่สิ่งที่คุณคิดมันคงเป็นไปได้ยาก เว้นแต่คุณอยากจะทำตัวเองให้ดูดีขึ้น ในแบบที่คุณไม่เหมือนใครยิ้มให้กับตัวเองในกระจกและจินตนาการ
การที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงจงแก้ไขและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและย้ำตัวเองเสมอว่านี่คือ"ตัวเรา"

3 ความคิดเห็น: